Clubul de Speologie "Z" Oradea

Ponorul R2

Dezvoltare: 1327 m. / Denivelare: -222 m.
Explorare, cartare: Vărășoaia Team / Coordonat: "Z" Oradea / 2007 - 2011Istoricul cercetărilor
Sistemul Vărășoaia - R2 Cavitatea situată în extremitatea vestică a Șesului Padișului a fost descoperită de echipa Radu Pop - Paul Damm pe parcursul Taberei Vărășoaia din 2007. Intrarea formată pe o diaclază strâmtă prezenta puternic curent de aer, prin urmare lucrările de decolmatare au fost demarate în urgență de către o echipă interclub formată din membrii cluburilor Z Oradea, Politehnica Cluj și Cristal Oradea. Pătrunderea în subteran a devenit posibilă după trei zile de decolmatare, când a fost depășită ultima strâmtoare din zona intrării. Prima explorare a cavității, până la adâncimea de 40 metri, este efectuată la finele ultimei zi de decolmatare de către o echipă Z formată din Perényi Katalin, Zih József și Szûcs Szabolcs. Pe parcursul acestei explorări au fost depășite o serie de pasaje strâmte și a fost coborât o diaclază îngustă, înaintarea fiind oprită în lipsă de echipament de un puț de 15 m. Explorarea a fost continuată în ultima zi a taberei din 2007 de echipa Dan Pitic - Mihai Botez, ocazie cu care s-au descoperit aprox. 500 metri de galerii noi, adâncimea atinsă fiind estimată la -100 m. Puțul de 15 m. prezintă un punct de bifurcație a peșterii. Galeria laterală care pornește la mijlocul puțului, după o serie de săritori și pasaje de dimensiuni modeste conducea la un meandru impenetrabil, lung de 10 metri, cu puternic curent de aer. Acest meandru reprezintă punctul terminus atins în 2007.

Foto Losonci Gábor În decursul Taberelor Vărășoaia din 2008-2009 lucrările din R2 s-au concentrat asupra meandrului abandonat în 2007. Lărgirea pasajelor impenetrabile prezente pe parcursul meandrului a necesitat utilizarea unui rotopercutor, acesta fiind alimentat cu curent electric de un generator amplasat la suprafață. Pe de altă parte s-au consolidat anumite pasaje care străbat prăbușirea din zona intrării. La lucrările coordonate și conduse de Zih József au luat parte cluburile Z Oradea, Politehnica Cluj și MKBT Ungaria. În ultima zi a taberei din 2009 s-a reușit depășirea meandrului și s-a continuat explorarea peșterii. Echipa formată din Simona Laiu (Politehnica Cluj), Perényi Katalin și Zih József (Z Oradea) trece strâmtoarea din capătul meandrului și depășește un puț deschis la limita penetrabilului. Cei trei trec de o zonă cu prăbușiri și interceptează un curs activ care însă pare a se sifona. Echipa se întoarce după explorarea a câteva sute de metri de galerii noi și face cunoscută vestea: peștera continuă.

Unul din obiectivele evidente ale Taberei Vărășoaia din 2010 era continuarea explorărilor din R2. S-au efectuat mai multe intrări de către echipe mixte Z Oradea - MKBT Ungaria. În urma acestor acțiuni s-au explorat și parțial cartat aproximativ 1 km. de galerii noi. A fost interceptat un curs activ considerabil și un afluent al acestuia. Afluentul care drenează ponoarele aflate la sud-vest de intrarea peșterii interceptează activul principal care are direcția de curgere est-vest (adică în direcția Izbucului Oșelu). Dar în momentul în care toate pariurile referitoare la sistemul de care aparține cavitatea păreau a fi decise, același activ principal, după o cotitură de dreapta, ia direcția nord - nord-est (adică spre galeriile deja cunoscute a Sistemului Vărășoaia) și se termină print-un sifon. Pentru a demonstra resurgența sistemului, exploratorii apelează la ajutorul lui Iancu Orășeanu. Apa sifonului terminal este marcat cu 1 kg. de fluoresceină (Perényi K., Zih J., Losonci G.), iar trasorul este identificat de către Iancu Orășeanu în apa Izbucului Boga. Luând în considerare că cercetările n-au fost extinse asupra Izbucului Oșelu, aici neamplasându-se fluocaptori, se poate afirma cu precauție că apele din R2 sunt drenate cel puțin parțial de către Izbucul Boga.

Cu ocazia unei ture de cartare din junie 2011 o echipă mixtă Z Oradea - MKBT Ungaria finalizează cartarea galeriilor descoperite în 2010. Astfel lungimea galeriilor cartate în prezent este 1327 metri, iar denivelarea față de intarea cavității atinge -222 metri. Cota minimă este atinsă la sifonul terminal al cursului principal (terminus actual). Lucrări în curs.