Clubul de Speologie "Z" Oradea

Pagini din speo-evidența clubului


Redactat de Paul Damm


Peştera cu Apă din Faţa Bălăcenii
Este situată în versantul drept al Văii Gârdişoara, la 300 m în aval de obârşia acesteia (Gura Apei) la altitudinea 1130 m în calcare ladiniene. Dezvoltare: 131 m. Denivelare: +8 m.
Explorată în premieră şi cartată de L. Vălenaş şi E. Vălenaş în 1974. Datorită rătăcirii hărţii peştera a fost recartată în 1986 de P. DAMM şi Eva DAMM ("Z" ORADEA).
Deschisă la baza versantului, peştera se compune dintr-o galerie orizontală, de 69,5 m, lungime, 3-8 m lăţime şi cel mult 1 m înălţime, cu tavan plan-orizontal şi străbătută de un mic curs de apă ce apare dintr-un sifon. La aceasta se adaugă câteva diverticule şi un sector ascendent, lung de 35 m.
Bibliografie: Vălenaş et al. (1977).