Clubul de Speologie "Z" Oradea

Pagini din speo-evidența clubului


Redactat de Paul Damm


Izbucul de la Cotețul Dobreștilor
(Huda Izvorului de la Cotețul Dobreștilor)
Este situat în versantul stâng al Văii Gârda Seacă, în locul numit "Cotețul Dobreștilor", la altitudinea 762 m în calcare din Jurasicul superior. Dezvoltare: 294 m. Denivelare: 89 m (-67 m; +22 m).
Vizitat de R. Jeannel și E. Racoviță în 1921, a fost explorat mai întâi de L. Vălenaș și I. Bele în 1973, apoi de F. Păroiu și L. Vălenaș în 1980, când cel dintâi a realizat și scufundarea autonomă care a permis topografierea sifonului. În 1993, J.J. Bolanz (Elveția) și Y. Guennec (Franța) continuă explorarea și reușesc să carteze izbucul pe o lungime de 294 m, adâncimea maximă (-67 m) fiind atinsă în capătul galeriei subacvatice.
Larg deschisă printr-un portal de 8 m lățime și 4 m înălțime, cavitatea se compune dintr-o sală luminată aproape în întregime și ocupată în mare parte de un lac a cărui oglindă măsoară 7,5 m în lățime și 15 m în lungime. În fundul acestuia se poate pătrunde într-un sifon de 30 m lungime și 8 adâncime, în care apa apare dintr-o fisură impenetrabilă și la capătul căruia se ajunge într-un horn înalt de cel puțin 11 m. Deasupra sălii se desfășoară o rețea labirintică de diverticule și hornuri a căror lungime însumată este de 112,5 m și în care se atinge denivelare pozitivă maximă.
Date hidrologice: O colorare cu fluoresceină efectuată de T. Rusu și Gh. Racoviță în 1964 a demonstrat că această puternică resurgență este alimentată de apele captate prin ponoarele din lungul Văii Ocoale. Mai recent, colorările efectuate într-o pierdere din talvegul Văii Ordâncușa (în zona Morii lui Ivan) au evidențiat un drenaj pe sub întreg platoul carstic, apele ieșind la suprafață în Cotețul Dobreștilor (Orășeanu, Jurkiewicz 2010).
Bibliografie: Jeannel și Racoviță (1929), Vălenaș et al. (1977), Rusu et al. (1970), Păroiu și Vălenaș (1981), Vălenaș et al. (1982), Bolanz et al. (1994), Orășeanu. Bolanz, J.J., Caihol, D. & Lalou, J.-C. 1994. Scufundatores Dacienses 93. Plongées spéléo en Roumanie. Stalactite 44(1): 15-28.