Clubul de Speologie "Z" Oradea

ȘTIRI EXPLORATIVE INTERNE 1999

Clubul de speologie "Z" Oradea

Material informativ redactat de:
Paul Damm, József Zih, Szabolcs Szûcs, Călin Pop


MUNȚII BIHOR

BAZINUL VĂII PONORAȘ

CS "Z" în colaborare cu Clubul de Scufundări "Plózer István" Budapest a continuat investigațiile în bazinul Văii Ponoraș, ocazie cu care a fost plonjat sifonul terminal al P. de la Izvorul Ponorașului (Moara Dracului), unde după 20 m submersii o strâmtoare a împiedicat înaintarea.

În P. Biserica Scochii au fost depășite 4 sifoane, dincolo fiind explorată o galerie largă, parcursă de un râu subteran cu debit relativ mare. Terminusul, după 60 m parcurși este reprezentat de un nou sifon. În paralel a fost recartată întreaga cavitate, constatându-se că cifrele avansate în privința dezvoltării (Cadastru-1981; 560 m) au fost mult exagerate. Sectorul antesifon are o lungime de doar 361 m.

La acțiune au participat din partea Clubului "Z": P. Damm, Katalin Kocsis și Sz. Szûcs.


BAZINUL SUPERIOR AL SOMEȘULUI CALD

Clubul de Speologie "Z" a continuat lucrările de sistematizare axate pe o zonă a Someșului Cald cuprisă între izvoare și Pârâul Vacii. A fost decolmatată o nouă intrare a Ponorului din Cuciulat, sectorul aferent (cca.80m/-40), interceptând un nivel superior din zona profundă a rețelei. În paralel au continuat și lucrările de topografiere, inițiate în 1997, acțiune care a dus de asemenea la interesante descoperiri.

A fost reexplorată P. Cetatea Rădesei unde au fost topografiate în premieră o serie întreagă de afluenți și un nivel superior discontinu. Rapelurile efectuate din "ferestrele" care se deschid deasupra râului subteran au dus la interceptarea mai multor galerii laterale și puțuri paralele. Lungimea Cetății Rădesei atinge 862m.

În urma depășirii in apnee a unui sifon scurt (2/-1 m) au fost joncționate Izbucul de la Rădeasa și P. Diaclazei de la Rădeasa. Dezvoltarea rețelei trece la 177 m. Au fost descoperite 6 noi peșteri de mici dimensiuni, Ponorul cu Lemne, cavitate insurgentă care drenează cca. 1/3 din debitul Pârâului Cuciulat (Alunul Mic) fiind decolmatată pe o lungime de 12 m. Acțiunea vizează interceptarea unei cascade, al cărei zgomot se aude inclusiv de la suprafață.

La acțiuni au participat P. Damm, L. Pusztai, Katalin Kocsis, T. Biró, Cornelia Ile, J. Zih, Katalin Perényi și Sz. Szûcs.


ZONA IZBUCUL MIC - BĂTRÂNA

C.S. "Z" în colaborare cu Clubul de Scufundări "Plózer István" Budapest a depășit sifonul 2 (deschis) al P. de la Izbucul Mic. Au fost cartați 85 m de galerii spațioase, parcurse de un activ cu debit mare (peste 50 l/sec). Oprire la un nou sifon. Peștera depășește 100 m dezvoltare.


ZONA VALEA REA - CORNU MUNȚILOR

Clubul Z a continuat explorările în P. din Valea Rea prin organizarea a mai multor acțiuni, care au vizat în special obiective din zona finală a cavității. A fost realizată cartarea integrală a Colectorului, punctul final fiind reprezentat de un sifon profund aflat la capătul unei porțiuni puternic descendente (de peste 50 m diferență de nivel), accesibil doar apelând la metode caracteristice canioningului! În sectorul aferent "Dincolo De Capătul Lumii" au fost descoperite noi rețele superioare, a căror dezvoltare cumulată depășește cifra de 1 km. Dezvoltarea cartată a peșterii depășește 18 km.

În luna iulie 1999 a fost efectuată o dublă acțiune de trasare. Fluoresceina lansată în Sifonul Terminal a reapărut în Izbucul din Valea Câcată în decurs de 28 minute. În schimb cele 2 bombe fumigene (model "meci de fotbal"), detonate în zona finală, s-au dovedit a fi total ineficiente datorită forței enorme a curentului de aer existent în acel sector.

La acțiuni au participat : J. Zih, Katalin Perényi, Sz. Szûcs, P. Damm, L. Pusztai, Katalin Kocsis, T. Biró (Z Oradea) și mai multe persoane de la diferite cluburi din Ungaria și Polonia.


BAZINUL VĂII LUNCȘOARA - GALBENA

Au fost finalizate lucrările de cartare din zona Sălii Aniversării (Urozdinova) în Av. Hoanca Urzicarului. În paralel cu explorările din Av. Hoanca Urzicarului au fost efectuate și o serie de acțiuni de suprafață constând din reexplorarea unor peșteri descoperite anterior și prospectarea zonelor de contact litologic, fiind identificate mai multe noi cavități (aflate în curs de explorare) printre care un ponor fosil situat în bazinul superior al Luncșoarei, care deschide noi perspective în explorarea sistemului Urzicar-Păuleasa.

A fost forțat terminusul P. cu Aluviuni din Valea Galbenei, un tub freatic puternic descendent, cu diametrul de cca 2 m, colmatat adesea până la nivelul tavanului cu nisip. Înaintarea a fost oprită din rațiuni de securitate (pericolul declanșării unei curgeri de nisip) la o cotă situată sub nivelul văii Galbenei.

La acțiuni au participat : C. Pop, P. Damm, Katalin Kocsis, T. Biró (Z Oradea) și o echipă a clubului de speologie KKTJ Cracovia - Polonia, condusă de S. Kotarba.


BAZINUL CRIȘUL BĂIȚA

Clubul de Speologie "Z" (P. Damm, J. Zih, Katalin Perényi, Sz. Szûcs) în colaborare cu Grupul Speologilor Nespeologi Cluj (M. Vremir, G. Ugron) a continuat prospecțiunile în zona situată între Pasul Vârtop și Valea Comănesei. Au fost descoperite 4 noi peșteri de 7-25 m lungime, fiind efectuate importante lucrări de dezobstrucție la Ponorul Suspendat din V.Comănesei, susceptibil de a se drena spre Izb. Hidra (Sighiștel) situat la 3 km dist. aeriană și -300 m denivelare.

Paul Damm și Dan Pitic au cartat P. de la Varniță din Valea Mare (49 m dezvoltare), identificând un nou sit cu cristale de gips. În P. de la Porțile Bihorului a fost cartată sala sifonului și o galerie suspendată, accesată în urma unui rapel. Peștera câștigă 40 m în dezvoltare.


GROAPA DE LA BARSA

Clubul de Speologie "Z" prin J. Zih, Katalin Perényi și Sz. Szûcs în colaborare cu CS Cristal Oradea (Dan Pitic) a reluat explorările în Groapa de la Barsa, fiind descoperite 3 noi avene (max. 28 m adâncime) în zona Focul Viu - Vârful Cuculeul de Fier.

În Sistemul Zăpodie în urma unei escalade a fost descoperit accesul în principalul afluent de stânga al Cursului de Sud. Pentru moment, după interceptarea cursului activ, înaintarea a fost oprită în dreprtul unei prăbușiri. Datorită potențialului ridicat, relevat cu această ocazie, se preconizează reluarea acțiunilor pe scară largă.


ZONA VĂRĂȘOAIA

A fost descoperit Av. V18, cavitatea situată la cea mai mare altitudine în regiune. Decolmatările, încurajate de un curent de aer absorbant, au fost efectuate până la cota -5. Lucrări în curs.


Previous Next