Clubul de Speologie "Z" Oradea

Tură de decolmatare în Valea Rea
28 Octombrie - 01 Noiembrie, 2010În urma continuării decolmatărilor de la punctul de lucru denumit Armata Populară Chineză s-a reușit depășirea prăbușirii care bloca accesul într-o zonă cu puternic curent de aer. Pasajul prezintă pericol real de surpare. Trecerea printre bolovanii suspendați a fost efectuat pe cât posibil de precaut, unul dintre membrii echipei renunțând la explorarea zonei noi pentru a asigura zona pasajului la retragerea echipei de vârf. Partea superioară a prăbușirii interceptează o galerie fosilă de dimensiuni considerabile (lățime 3 m, înălțime 5-6 m) care după aprox. 50 m interceptează amontele unui afluent deja cunoscut al Râului de Nămol Nr2, la rândul lui afluent al Colectorului Principal. Explorările au fost oprite din lipsă de corzi pe galeria fosilă în cele două puncte unde galeria debușează în zona afluentului amintit. Lungimea cumulată a galeriilor nou-descoperite nu depășește 100 m.
Depășirea pasajului de la Armata Populară Chineză pune capăt lucrărilor de decolmatare demarate în 1995, decolmatare la care dealungul celor 15 ani au participat un număr de peste 50 de speologi de la diverse cluburi. Continuarea explorării și cartarea galeriilor noi va fi subiectul unei acțiuni următoare.

În decursul aceleiași tabere s-a efectuat recartarea galeriei de acces dintre punctele denumite "La T" și Picioarele de Capre Albe. S-a continuat, cu rezultate modeste, identificarea posibilelor continuări ai fosilului Colectorului Principal în zona mediană a peșterii. La acțiune au participat Perényi Katalin, Zih József și Szûcs Szabolcs /Z Oradea/.