Clubul de Speologie "Z" Oradea

25 DE ANI DE EXPLORARI SPEOLOGICE IN MUNTII APUSENI (1973 - 1998)

Buletinul aniversar al Clubului de Speologie "Z" Oradea

Redactat de: Paul DAMM și Călin POP
Au colaborat: Horia MITROFAN, József ZIH, József DEZSŐ

septembrie, 1998


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

CIUBOTĂRESCU C., DAMM P., POPESCU D.(1998): Buletin Speologic Gârda, vol.1, Gârda.

CONSTANTIN S., MITROFAN H. (in print): Atlas of Great Romanian Cavities.

DAMM P. (1987): Nota asupra unor peșteri din bazinul superior al văii Vida, bul. CCSS 11,pp.121-134, București.

DAMM P. (1989): Carstul din zona Rujet-Sohodol: bul. CCSS 12,pp.27-38, București.

DAMM P. (1992): Avenul "Adrian" de sub Cornul Munților : Speotelex 7/II, pp.14-17, Bucuresti.

DAMM P. (1993): Un nou aven ~minier~ in platoul carstic Zece Hotare: Contribuții la Cunoașterea Carstului; 1/1993., Baia Mare.

DAMM P. (1996): Sistemul carstic Fundătura Roșiorului - Gropile Hododii - Izbucurile din Valea Topliței (Munții Pădurea Craiului), Nymphaea, vol.22,pp.11-22, Oradea

DAMM P. (1996): Avenul V5 - Sistemul carstic Vărășoaia - Izbucul Boga, Nymphaea, vol.22, pp.29-35, Oradea

DAMM P. (1998): Studiu complex al carstului din zona Aștileu - Pusta Călățea, Nymphaea, vol.25, Oradea.

DAMM P., SZÛCS SZ. (1994): Morfologia Peșterii din Coasta Mitrei Miculii, Ardealul Speologic 4, pp.58-62, Cluj

DAMM P., PERÉNYI K., POP C., SZÛCS SZ., ZIH J. (1996): Considerații asupra peșterii din Valea Rea: Cercetari Speologice, pp.21-23, Bucuresti.

DAMM P., DEZSÕ I. (1997): Peștera lui Potriva, Speomond nr.2, pp.25-27, ed.F.R.S.:Oradea.

GORAN C. (1982): Catalogul sistematic al peșterilor din România, ed.CNEFS, Bucuresti.

HALASI G. (1984): Scurtă prezentare a sifoanelor din România (partea 1), Styx nr.1, pp.21-38, Oradea.

ORASEANU I. (1991): Hydrogeological map of the Padurea Craiului Mountains. Theor. and Appl. Karstology, vol.4, pp.97-127, Bucharest.

ORASEANU I. (1997): Contributions to the hydrogeology of karst areas of the Bihor-Vlădeasa Mountains (Romania), Theoretical and Applied Karstology, vol.9/1997, 185-214, Bucharest.

ORGHIDAN T.,NEGREA S.,RACOVITA G, LASCU C. (1984): Peșteri din România, 454 p.,ed. Sport-Turism, București.

SÂRBU Ș.(1985): Scurtă prezentare a sifoanelor din România (partea I) Styx nr.2, pp.71-86 ,Oradea.

SIMA R., VĂLENAȘ L. (1982): Morfologia Avenului Sohodol II (Munții Bihor), Buletin Speologic Informativ nr.6, pp.159-165, ed. CCSS, București.

SZÛCS SZ. (1994): Avenul de la Straja (Munții Bihor), Cercet. Speol., vol.2, pp.2-3, București.

RUSU T. (1988): Carstul din Munții Pădurea Craiului, ed. Dacia, 254p. Cluj.

VĂLENAȘ L. (1976): Carstul de la Casa de Piatră (munții Bihorului), Caietul CSER nr.4, pp.150-169, București.

VĂLENAȘ L. (1977): Probleme de morfologie carstica in Groapa de la Barsa (Munții Bihorului), Nymphaea, vol.V, pp.157-199, Oradea.

VĂLENAȘ L. (1977-1978):Peștera de la Fântâna Roșie (Munții Bihorului), Bul.CSER, nr.5, pp.159-169, București.

VĂLENAȘ L. (1977-1978): Explorarea rețelei subterane din Groapa de la Barsa (Munții Bihorului), Bul.CSER, nr.5, pp.170-211, București.

VĂLENAȘ L. (1978): Morfologia sistemului Coiba Mare - Coiba Mică - Izbucul Tăuz ,Nymphaea,vol.5, 329-362, Oradea.

VĂLENAȘ L. (1978): Someșul cald - 1977, Bul.Inf. CCSS, nr.2, pp.42-70, București

VĂLENAȘ L. (1979): Studiu complex al zonei Valea Crăiasa - Valea Vîrtoape cu referire specială asupra Peșterii Urșilor (Munții Bihor), Nymphaea, vol VII, pp.139-176, Oradea.

VĂLENAȘ L. (1980-1981): Noi cercetări de speologie fizică în Munții Pădurea Craiului. Nymphaea t.XIII-IX, pp.265-310, Oradea.

VĂLENAȘ L. (1984): Studiu complex al carstului din bazinul Izvorul Ursului - Paraul Sec (Muntii Bihor); Crisia ,vol.XIV, pp.559-580, Oradea.

VĂLENAȘ L. (1985): La morphologie de la Peștera de la Izvorul Gabor (Monts Pădurea Craiului), Crisia ,vol.XV, pp.493-498, Oradea.

VĂLENAȘ L., BLEAHU M., BRIJAN P., HALASI G.(1977): Inventarul speologic al Muntilor Bihor, Nymphaea, vol 5, 209-335, Oradea.

VĂLENAȘ L. DRIMBA G.(1978): Cercetări de speologie fizică în Munții Pădurea Craiului. Nymphaea t.VI. pp.279-328, Oradea.

VĂLENAȘ L., JURKIEWICZ A. (1980-1981): Studiu complex al carstului din Zona Suncuiuș-Mișid (Munții Pădurea Craiului), Nymphaea, tom. VIII-IX, pp.311-378, Oradea.

VĂLENAȘ L., HALASI G., CZAKO L.(1982): La morphologie et la hidrologie des conduits submerge du bassin de la Valee Girda (Mts.Bihor), Nymphaea, tom X, 195-205, Oradea.

VĂLENAȘ L.,BRIJAN P.,MITROFAN H.,SASU N.,STOICA-NEGULESCU N. (1982): Morfometria Avenului din Hoanca Urzicarului, Buletin Speologic Informativ, nr.6, pp.183-189, ed. CCSS, București.

VĂLENAȘ L., JURKIEWICZ A. (1985): Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor), Crisia ,vol.XV, pp.499-501, Oradea.


Previous Next