Clubul de Speologie "Z" Oradea

25 DE ANI DE EXPLORARI SPEOLOGICE IN MUNTII APUSENI (1973 - 1998)

Buletinul aniversar al Clubului de Speologie "Z" Oradea

Redactat de: Paul DAMM și Călin POP
Au colaborat: Horia MITROFAN, József ZIH, József DEZSŐ

septembrie, 1998


MUNȚII PLOPIȘ

Au fost abordate 3 zone carstice și anume Tusa, Cornițel și Peștiș - Lugaș.

În zona Tusa au fost descoperite mai multe ponoare, unul fiind penetrat pe cca.150 m. Aceeași echipă, condusă de I.Kiss, a explorat și cartat în premieră P. de la Izv. Barcăului.

În zona Cornițel au fost descoperite 7 peșteri fosile, de versant de către P.Damm și Eva Damm.

Zona Peștiș-Lugaș a oferit un inventar mai bogat, fiind explorate 12 goluri naturale, dintre care se remarcă P. Mare de sub Cetate (89m). Lucrările au fost efectuate de către P.Damm, F.Magyari și F.Miklovits.


Previous Next