Clubul de Speologie "Z" Oradea

ȘTIRI EXPLORATIVE INTERNE 1997 - 1998

Clubul de speologie "Z" Oradea

Material informativ redactat de Paul Damm


MUNȚII BIHOR

BAZINUL VĂII GÂRDA SEACĂ

După o întrerupere de aproape 10 ani Clubul Z a reluat cercetările în bazinul median și superior al Gârdei Seci. Cu această ocazie au fost efectuate prospecțiuni pe scară largă, având ca scop atât descoperirea de noi cavități cât și identificarea, respectiv localizarea pe un plan topografic, a celor descoperite anterior. Rezultatele obținute (defalcat pe unități oro-hidrografice) sunt următoarele:

  • Gârda Seacă - Efortul principal a fost îndreptat spre Izbucul de la Cerbu, devenit accesibil în urma îndepărtării a peste 2 mc. de material clastic, provenind dintr-o alunecare de teren. Săparea unui șanț lung de 10 m. (din care 5 m. în subteran), a permis o scădere de peste 1 m. a apelor din sifonul terminal, insuficient pentru a se dezamorsa pasajul înecat, deosebit de strâmt de altfel.
    În colaborare cu CSS Hranicki Kras Olomouc a fost plonjat Izb. de la Cotețul Dobreștilor pe o lungime de 200m. și sifonul din P. cu Apă de la Tău, abandonat după doar 3 m. din cauza colmatajului.
  • Pârâul Micușii - Au fost evidențiate două ponoare cu debit relativ mare, susceptibile de a se drena spre Izb. de la Gura Micușii. În aceeași zonă au fost descoperite 3 noi peșteri fosile de versant, fără vreo legătură cu sistemul activ.
  • Dealul Tăuz - Au fost descoperite 4 noi cavități situate în bazinele văilor Hodobana și Hoanca Fileștilor. Au început decolmatările la un ponor temporar tributar Izbucului Tăuz, respectiv au fost recartate P. cu 2 Intrări și P. Ursului din Dl. Tăuz, ambele reprezentând vechi puncte de exurgență ale sistemului.
  • Valea Sohodolului - Avenul Sohodol 2, în urma escaladării hornurilor din aval de -150, a fost declarat ca definitiv terminat în lipsa unor posibilități reale de avansare în profunzime.
  • Valea Vulturului - Au fost descoperite 15 noi cavități totalizând peste 400 m. dezvoltare și a fost recartată P. de la Izvorul V. Vulturului.

PLATOUL BĂTRÂNA

O nouă coborâre efectuată de către J. ZIH, KATALIN PERÉNYI și L. DIMÉN (Z Oradea) în Avenul din Bătrâna, a permis depășirea terminusului aval în urma unei scurte derocări. A fost interceptat un puț strâmt adânc de 3 m, continuarea fiind posibilă în eventualitatea unei dezobstrucții dure. Concomitent au fost efectuate mai multe escalade și traversări în cadrul puțului de intrare spre un pasaj temporar activ, îndreptat spre suprafață, respectiv 2 guri de galerie situate în peretele opus.
În 2009 am efectuat o traversare de 15 m către pasajul activ, care după o coborâre de 20 m s-a unit cu puțul principal. Din cauza dopului masiv de gheață care se află actual în fundul avenului, abandonăm lucrările.


ZONA GÂRDIȘOARA - ȘESUL GÂRZII

Cluburile de speologie Ursus Spelaeus Târgu Mureș și Z Oradea, au finalizat în cea mai mare parte cercetările preconizate, în vederea definitivării studiului monografic al carstului din regiune.

În urma prospecțiunilor efectuate, au fost descoperite 5 cavități, cu lungimi de până la 150 m, situate în Valea Crișanului și pe Muntele Bătrâna unde a fost descoperit un nou aven, adânc de cca.25m.

A fost cartată P-Av. din Fața Bălăcenii (L=585m.;D=-33m.), o interesantă cavitate, reprezentând probabil un nivel superior, de prea-plin, al Izbucului Gura Apei. În aceeași zonă au fost descoperite și 3 mici cavități, necunoscute până în prezent.

Acțiunea de sistematizare efectuată, a fost extinsă recent și asupra sectorului Șesul Gârzii unde au fost descoperite 3 noi avene (Av. de lângă Marcaj L=32m.;D=-16m.) și recartate cele din Groapa Gârzii respectiv din partea centrală a șesului.


BAZINUL SUPERIOR AL CRIȘULUI NEGRU (CRIȘUL BĂIȚEI)

Clubul de Speologie Z a continuat cercetările în zona de izvoare al Crișului Negru (Crișul Băiței), prin organizarea a 3 tabere de lucru. Acțiunile au avut drept scop prospectarea unor sectoare insuficient cunoscute până în prezent, parcurgerea lucrărilor miniere vechi, excavate în roci carstificabile, precum și reexplorarea unor peșteri descoperite anterior.

Principalul efort explorativ a fost îndreptat spre sectorul Valea Coșuri - Hoanca Codreanu, unde prospectarea galeriilor miniere a avut ca rezultat descoperirea a 16 cavități naturale totalizând 306 m dezvoltare. În versantul stâng al Văii Coșuri au fost descoperite 2 peșteri active, explorate pe 25 respectiv 90 m. până în dreptul unor pasaje joase inundate din cauza nivelului de viitură existent. În același sector au fost recartate P. cu Cristale și P. cu Apă din Galeria Codreanu, o fereastră asupra sistemului hidrocarstic al izbucului din Peștera Porțile Bihorului. Forțarea terminusului amonte al P. cu Apă din G. Codreanu a permis o avansare de cca. 20 m în direcția P.nr. 6 din Gal. Károly situată în imediata apropiere a insurgenței din talvegul văii Hoaca Codreanu.

Prospectarea zonelor interfluviale adiacente a dus la descoperirea a 3 noi cavități, dintre care se remarcă Av. de la Stația de Dezăpezire (L=74 m ; D=-28 m) și P. din Galeria Elena (L=74.5m).

Valea Corlatului, un alt sector important, a oferit 10 noi peșteri, dintre care P. Mare (L=75 m.), formată dintr-o galerie unică cu secțiunea medie de 10/5 m., merită o mențiune specială. De asemenea au fost reexplorate și recartate P. din Pereții Corlatului (L=247m.), care ridică interesante probleme de geneză și evoluție a cavernamentului și P. Mică din Galeria Bolfu 3 (L=93;D=+33m) remarcabilă prin abundența speleotemelor din hidromagnezit.

Concomitent au fost investigate și unele zone vecine precum V. Bisericuța (3422), unde au fost descoperite 3 mici peșteri de versant. Reexplorarea P. Mari din V. Bisericuța, o interesantă cavitate labirintică polietajată, a dus la interceptarea nivelului inferior, temporar activ. Explorările au fost oprite după cca. 100 m, în dreptul unui sifon stagnant aferent nivelului de prea-plin.

În bazinul Văii Mari (3421) a fost identificată P. (Av.) Godeanu, care s-a dovedit a fi o banală lucrare minieră, menționată de altfel și în documentele de arhivă. Același calificativ a fost obținut și de Av. Fetei - Valea Fleșcuța (3420/1) respectiv Av. Matrona - Valea Sopoteasa (3420/20) din bazinul Crișului Negru (Crișul Băiței).


BAZINUL SUPERIOR AL SOMEȘULUI CALD

O echipă a Clubului Z formată din P. DAMM, C. POP și L. PUSZTAI a demarat recartarea Ponorului din Cuciulat (baz. Someșului Cald). Pentru moment a fost refăcută topografia sectorului de la intrare și conturate principalele probleme ridicate de golul subteran. În zona finală, în urma unor decolmatări și escalade, efectuate într-un sector confuz, puternic labirintic, a fost depășit punctul terminus din 1978, explorările fiind oprite din lipsă de timp.


ZONA PADIȘ - VĂRĂȘOAIA

Investigațiile efectuate în zona Padiș - Vărășoaia au dus la descoperirea a 2 noi cavități, dintre care se remarcă Avenul - ponor din Șesul Padișului (L=25m, D=-11m) cu interesante cristalizări de calcit și aragonit. Au participat C. POP, MONICA SIMUȚ și P. DAMM.


ZONA VALEA REA - CORNUL MUNȚILOR

Clubul de Speologie Z a continuat sub coordonarea lui J. ZIH activitatea de explorare în P. din Valea Rea, prin organizarea a 3 tabere subterane la care au participat un număr de 12 persoane. Cercetările au fost direcționate spre diferite obiective situate în sectoarele: Fosilul Pișcot, Sala Giganților, Râul de Nămol 1 și Caprele Albe. Descoperirile făcute ating, cumulat, cifra de 3 km.
Concomitent au fost efectuate importante decolmatări la punctele de lucru Fosilul Pișcot și Armata Populară Chineză. Au fost escaladate cu spituri (plantate cu ajutorul unei foreze mecanice) o serie de hornuri și săritori. Cumulat, au fost urcate cca. 50m de verticale, acțiunea urmând a fi reluată.
Lucrările topografice au continuat de asemenea pe scară largă, lungimea cartată fiind de 16 km, iar diferența de nivel depășind cifra de -300m.

În urma prospecțiunilor efectuate, a fost descoperită și explorată pe 50 m lungime, de către P. Damm și F. Magyari, P. din Valea Câcată, resurgența sistemului Valea Rea. Din păcate datorită unor prăbușiri imense, cu tot curentul de aer existent, joncțiunea cu P. din V. Rea, din această direcție, este imposibilă.


ZONA VALEA MARE - BUDUREASA

J. Zih și Katalin Perényi (Z Oradea) au demarat cercetările în perimetrul Valea Mare - Valea Cohu din zona Budureasa. Cu această ocazie au fost efectuate prospecțiuni pe scară largă, inclusiv în lucrări miniere abandonate, fiind conturate posibilitățile explorative existente. În zonă au fost descoperite pentru moment două cavități fosile, având 60 respectiv 80 m dezvoltare.


La explorări au luat parte următoarele persoane: Éva Damm, P. Damm, I. Dezső, L. Dimén, E. Gombos, Katalin Kocsis, L. Kocsis, Zs. Kovács, F. Magyari, Z. Magyari, V. Meseșan, F. Miklovits, Katalin Perényi, C. Pop, Corina Pop, L. Pusztai, K. Moréh, Monica Simuț, L. Piroska, Alina Suătean, Erika Szabó, Sz. Szûcs, T. Tămaș, G. Ugron, Antonela Vădan, Márta Veress, M. Vremir, J. Zih.


Previous Next