Clubul de Speologie "Z" Oradea

ȘTIRI EXPLORATIVE INTERNE 1997 - 1998

Clubul de speologie "Z" Oradea

Material informativ redactat de Paul Damm


MUNȚII VLĂDEASA

BAZINUL SUPERIOR AL VĂII IADULUI

În zona Stâna de Vale a fost explorată pe o lungime de 50 m. P. de la Izvorul Minunilor. Cavitatea este formată dintr-o galerie activă limitată în amonte de către un sifon profund, deasupra căruia se dezvoltă un mic nivel superior, puternic colmatat cu argilă. Concomitent au fost identificate o serie de ponoare temporare, unul fiind penetrat pe o lungime de cca. 5 m în urma unor decolmatări. Lucrări în curs.


Previous Next