Clubul de Speologie "Z" Oradea

ȘTIRI EXPLORATIVE INTERNE 1997 - 1998

Clubul de speologie "Z" Oradea

Material informativ redactat de Paul Damm


MUNȚII PLOPIȘULUI

ZONA CORNIȚEL - VALEA BORODULUI

P. Damm și Éva Damm (Z Oradea), au investigat în premieră din punct de vedere carstologic bazinul Văii Chicera, un afluent de obârșie al Văii Borodului. Au fost descoperite un număr de 3 cavități naturale de mici dimensiuni, precum și două drenaje subterane (toate cantonate în calcare și dolomite Triasice). Drenajele au lungimi de 300, respectiv 500 m, diferențele de nivel fiind situate în jurul cifrei de 50 m. În paralel a fost executată și cartarea geomorfologică detaliată a perimetrului.


Previous Next