Clubul de Speologie "Z" Oradea

ȘTIRI EXPLORATIVE INTERNE 1997 - 1998

Clubul de speologie "Z" Oradea

Material informativ redactat de Paul Damm


MUNȚII PĂDUREA CRAIULUI

ZONA AȘTILEU - PUSTA CĂLĂȚEA

Au fost întreprinse o serie întreagă de acțiuni de teren, vizând în special finalizarea acțiunilor de sistematizare. Ele au constat din cartări geologice și geomorfologice, recartarea unor cavități, decolmatări și escalade.

În zona finală a P. lui Potriva, în urma unei escalade efectuate de F. Magyari, s-a reușit interceptarea unui nivel superior fosil, alcătuit dintr-o rețea labirintică de tuburi freatice, cu o lungime totală de 56m. Terminusul este reprezentat de o strâmtoare puternic ventilată, care cu toate derocările efectuate, s-a dovedit a fi impenetrabilă.

Au continuat lucrările de dezobstrucție la două obiective din P. Igrița. Datorită masivității colmatajelor și a condițiilor grele de muncă existente, cu toate eforturile depuse, au fost excavați doar 7 m liniari (cumulat), fără să se intercepteze vreun spațiu liber.

Prospecțiunile deosebit de amănunțite, întreprinse pe scară largă, au dus la descoperirea a 5 noi cavități, dintre care se remarcă Avenul Înfundat, un interesant aven de distensie gravitațională, având L=62m; D=-28.5m.


ZONA BUCEA - BULZ - PIATRA CRAIULUI

Prospecțiunile efectuate în zona Bucea - Bulz - Piatra Craiului, (versantul drept al Crișului Repede), au dus la descoperirea a 7 noi cavități, inclusiv în urma lucrărilor de lărgire a Drumului Național nr.1 (E60).

În P. Mare din Fața Văii Buldușor, în urma unor derocări a fost depășit terminusul de pe nivelul superior, însă cu tot curentul de aer existent, continuarea înaintării este imposibilă din cauza unei scurgeri parietale. Au fost derocate de asemenea și 2 fisuri situate deasupra Izb. de la Gara Bulz, fără alte posibilități de continuare, după 2 respectiv 3 m. liniari.


BAZINUL VĂII TOPA - RÂU

Clubul de Speologie "Z" a organizat 4 noi ture în P. Osoi, majoritatea având un pronunțat caracter ecologic. Cu ocazia acestor acțiuni, a fost forțat terminusul de pe Activul Secundar (laminor activ), și atins un colmataj alcătuit din galeți cuarțitici. Escaladele efectuate nu au dus momentan la interceptarea unui presupus nivel superior, însă continuarea lor este imperios necesară.
În zona mediană a peșterii a fost descoperit un interesant sit paleontologic cu oseminte de Ursus arctos și Capra ibex Carpathorum Koch (determinate de dr. V. CODREA de la Catedra de Geologie a Universității. Babeș - Bolyai). Importanța deosebită a sitului constă în prezența resturilor fosile de Capra ibex, care extind aria de răspândire a acestei specii și asupra sectorului central-vestic al Munților Pădurea Craiului.

Profitând de nivelul deosebit de scăzut al apelor, au fost depășite în cadrul a două acțiuni succesive sifoanele 2 și 3 din P. de la Iștalău (P. de pe Pârâu) prea-plinul unei resurgențe cu debit mediu din zona Surducel. Explorările au fost oprite pentru moment în dreptul unui nou sifon, complet amorsat.


ZONA CĂRMĂZAN - ZECE HOTARE

A fost continuată acțiunea de monitorizare a exploatărilor miniere din regiunea Cărmăzan - Zece Hotare, fiind topografiate un număr de 7 cavități oarbe, interceptate de către galeriile Cărmăzan și Dealul Ana. Prima lucrare minieră, a oferit posibilitatea explorării a 2 peșteri (totalizând 154 m dezvoltare), reprezentând sectoare izolate ale unor ponoare temporare, tributare Izbucului Apa de sub Stan. În Mina din Dealul Ana în schimb, au fost identificate doar structuri verticale (în număr de 4), toate având ramura descendentă colmatată cu steril.


BAZINUL SUPERIOR AL VĂII VIDA

Cercetările au fost axate pe cele două mari sisteme hidrocarstice ale zonei care se descarcă în Izb. Groieșul și Izb. Toplița (Gaura Ursului). Au fost descoperite 3 noi cavități cu lungimi de până la 50 m, din păcate fără vreo legătură cu sistemele active, iar Ponorul Taurului 2 situat în același perimetru, în urma decolmatărilor efectuate a fost penetrat pe cca.30 m lungime până în dreptul unei prăbușiri masive. În același timp au fost reluate și decolmatările, cu rezultate încurajatoare, la un aven din zona P. Taurului și la prea-plinurile izbucului Toplița.


La explorări au participat: T. Biró, Éva Damm, P. Damm, I. Dezső, K. Dezső, L. Dimén, M. Demeter, Katalin Kocsis, F. Magyari, Z. Magyari, F. Miklovits, Katalin Perényi, C. Pop, L. Pusztai, Monica Simuț, Alina Suătean, Erika Szabó, Sz. Szûcs, T. Tămaș, M. Vremir, J. Zih.


Previous Next