Clubul de Speologie "Z" Oradea

Aragonitul din V5

Paul DAMM

Preluare din revista Speomond, Numărul 4, 1999, pag. 13


Deși este mult mai puțin renumit sub aspectul bogăției concrețiunilor în comparație cu celebrele sale vecine: Peștera V11 și Peștera din Valea Rea, Avenul V5 nu dezamăgește nici sub acest aspect. Parcurgând cavitatea, vizitatorul va rămâne surprins, după zeci și sute de metri de galerii strâmte, care oferă doar roca vie, de adevăratele explozii cristaline, care apar în cele mai neașteptate locuri.
O astfel de situație oferă și zona terminus 1988, care nu întâmplător a primit numele de Sala cu Aragonite. Pătrunzând în acel sector, vom rămâne pur și simplu șocați la vederea jerbelor de cristale care acoperă tavanul sălii pe mai bine de 15 m lungime.
Privind mai de aproape, ne vom da seama că admirăm varietatea "nobilă" a carbonatului de calciu: aragonitul. O cavalcadă de cristale aciculare a căror grosime doar arareori depășește 2 mm, concrescute paralel sau în mănunchiuri radiale, care pornesc de la o "rădăcină" comună, lipită de perete sau de un grup vecin de cristale. Lungimea indivizilor este de asemenea remarcabilă, adesea 20 cm, fără ca pe acel parcurs să fie sesizabilă o creștere semnificativă a diametrului.
Cu toate că aceste cristale în realitate sunt translucide, chiar transparente, din nefericire o peliculă foarte fină de argilă îmbracă întreg edificiul. Acest din urmă aspect nu deranjează însă, mai ales că din loc în loc, s-au depus și concrețiuni calcitice clasice, de un alb imaculat, care contrastează puternic cu ruginiul aragonitelor.
Este interesant de remarcat aspectul general al acestor aragonite, diferit de cel îndeobște întâlnit în mediul speleal. Ele seamănă mult mai mult cu așa zisele "flori de mină", depuse din soluții suprasaturate în diferite geode (care oferă condiții de stabilitate termodinamică foarte rar întâlnite într-o peșteră), decât cristalele "obișnuite". Și într-adevăr, dacă mai alocăm puțin efort turei noastre, ceva mai departe, în amontele Sălii Balustradei, pe tavanul unei galelii active, excavată în regim vados, vom regăsi aragonitul, dar de data aceasta sub forma unor "aripi de fluture" și "cuiburi" eflorescente, cât se poate de caracteristice unei peșteri.
Amintindu-ne de principalele aspecte legate de geneza (polifazică) a avenului (DAMM 1996; SILVESTRU 1988), nu vom ezita să punem formarea aragonitelor noastre, temporal, pe seama primei faze, freatice, care a condus la conturarea actualului Complex al Sălilor Mari. În cadrul acestuia ar putea intra în discuție doar o fază ușor tardivă, sau eventual una incipientă. Doar acestea puteau teoretic să creeze condițiile de stabilitate menționate mai înainte, probabil prin blocarea unei pungi de apă într-un segment de galerie izolat în prealabil.
Cu toate că ulterior formării, cristalele au fost acoperite de o peliculă foarte fină de argilă, iar scurgerea timpului le-a mai domolit formele îndrăznețe, aragonitele din V5 reprezintă prin tipul, dimensiunile și aspectul estetic creat, o adevărată capodoperă a Naturii, care merită toate eforturile de a fi protejată!

Aragonite, V5