Clubul de Speologie "Z" Oradea

V5 - Sistemul Vărășoaia

Dezvoltare: 19250 m. / Denivelare: -653 m.
Explorare, cartare: Vărășoaia Team / 1986 - 2011
Coordonat: "Z" Oradea

Aragonitul din V5

Paul DAMM
Preluare din revista Speomond

V5 Home Page

Articol Spelunca

Poster Sis. VărășoaiaAvenul V5 în 1992 - Secțiune Bazinul închis Vărășoaia este situat în partea central-nordică a Munților Bihor, în extremitatea nordică a bazinului endoreic Padiș-Cetățile Ponorului, la altitudinea de 1150 - 1250 m. Din punct de vedere morfologic este alcătuit din depresiunile de captare carstice Vărășoaia-Nord și Vărășoaia-Sud, de pe traseul primar al paleovăii Padișului. Depresiunile s-au format de-a lungul contactului tectonic dintre gresiile cuarțoase Permo-Werfeniene situate în compartimentul estic (reprezentat în relief de muntele Măgura Vânătă), respectiv calcarele și dolomitele Anisian-Ladiniene din comparimentul vestic, în urma subteranizării pâraielor ce izvorăsc de pe clinele vestice ale Măgurii Vinete și se pierd prin ponoare la contactul cu rocile carstificabile. Ponoarele din regiune, situate între altitudinile de 1150 - 1250 m sunt dispuse sub forma unui evantai, raportat la Izbucul Boga (669,6 m altitudine), resurgența sistemului, situat la o distanță aeriană de 2-2,5 km față de insurgențele amintite. Sistemul carstic aferent este materializat prin Avenul V5, cea mai adâncă cavitate din România (-653 m denivelare), a cărei intrare se găsește la 1366,9 m altitudine absolută, potențialul de denivelare existent până la nivelul resurgenței, Izbucul Boga, fiind de 697,3 m.

Cercetările dedicate sistemului au început imediat în urma evidențierii sistemului hidrocarstic în urma trasărilor efectuate de către Iancu Orășeanu în 1985. Prospectarea intensivă a perimetrului a fost începută în 1986 la inițiativa regretatului Paul Matos, acțiune care a dus la descoperirea a 7 noi cavități, printre care și Avenul V5.

Avenul V5 este situat pe versantul estic al Muntelui Vărășoaia, pe interfluviul dintre bazinele închise Vărășoaia-Sud și Vărășoaia-Nord, la altitudinea de 1366,9 m. A fost descoperit în anul 1986, repetatele acțiuni de derocare coordonate de către Clubul de Speologie "Z" conducând la atingerea cotei de -273 în 1992, -643 în 2004 și -653 în anul 2005. Dezvoltarea cavității depășește 19 km, cavernamentul incluzând cea de-a doua sală ca mărime din România 1.200.000 m3, Sala Paul Matos, numită astfel în memoria celui care a fost inițiatorul explorării carstului din zona Vărășoaia - Boga.


Avenul V5 - 2007

Rețeaua de galerii subterane proiectată pe poza satelit cuprinzând Depresiunea Vărășoia, Șesul Padișului și Izbucul Boga.


Istoricul cercetărilor
Vărășoaia Team
Avenul V5 a fost descoperit în august 1986 de P. Damm și M. Damm, ocazie cu care se degajează intrarea și după o nouă decolmatare efectuată la -5, se atinge o strâmtoare severă situată la -13. În septembrie 1987 P. Damm ("Z"), K. Moréh, Gy. Keserü ("Ursus Spelaeus" Tg. Mureș), trec prin derocare de acest obstacol și avansează până la -31. În perioada iulie 1988 - ianuarie 1989 P. Matos, R. Pop, C. Constantin, G. Radics, D. Ciocan, C. Pop, M. Botez și G. Popa ("Speotelex" Cluj, "Emilian Cristea" Alba Iulia, Alpin Grup Timișoara), forțează două strâmtori, ultima dintre ele necesitând o muncă de peste 40 de ore pentru a putea fi depășită. Sunt interceptate Complexul Sălilor Mari, Gal. Meandrului și Rețeaua Paralelă.
În august 1988 are loc prima acțiune de cartare, desfășurată de către Cs. Csák și Elisabeta Orbán ("Czárán Gyula" Tinca), care au atins 300 m. lungime / -104 m. denivelare. În iulie 1989 P. Damm, Z. Kiss, R. Pop, I. Szlány, G. Popa ("Z" Oradea, "Speotelex" Cluj, Alpin Grup Timișoara) realizează topografia întregului sector cunoscut la acea dată.
Concomitent încep derocările la capătul Sălii cu Aragonite (-77), acțiune la care participă cluburile "Speotelex", "Emilian Cristea", "Z" și "Labirint" București, reușindu-se depășirea și a acestui ultim obstacol în august 1991. La explorările care au urmat, sub coordonarea lui J. Zih ("Z") și R. Pop ("Speotelex"), mult îngreunate de dificultatea ridicată a parcursului, au participat: O. Pop, G. Frățilă ("Politehnica" Cluj), P. Damm, Sz. Szûcs, C. Pop, Magda Bartos ("Z"), Katalin Perényi (MAFC Budapest), D. Ciocan, M. Banc, L. Forda ("Emilian Cristea") și I. Chiseliță (CSER Cluj). În urma unor acțiuni de derocare și forțarea unui pasaj deschis la limita penetrabilului la cota de -126 m. se reușește avansarea până la un sifon impenetrabil situat la cota de -273 m.
Au urmat aproape 10 ani în care Avenul V5 a fost uitat complet, doar câțiva fanatici mai încercau forțarea unor presupuse continuări. Cu ocazia unei astfel de ture în jurul cotei -200 a fost descoperit un mendru suspendat la vreo 10 m. înălțime. După care au urmat circa 10 acțiuni de derocare folosind tehnologie "modernă" de derocat. Într-un final, cu ocazia unei tabere "de Vărășoaia" în 2004, stâmtoarea de 50 m. lungime a fost trecută, ajungându-se la un puț care debușează într-un spațiu enorm. Sala a fost denumită "Paul Matos" în memoria colegului exploratorilor, decedat în 1989. Dimensiunile sunt întradevăr uluitoare: lungimea 410 m., lățimea 50-70 m., 30 - 50 m. înălțime, iar volumul depășind 1.000.000 mc.
Descoperirea din 2004 a reprezentat o nouă eră în istoria peșterii. Începând de atunci s-au organizat tabere speo anuale denumite "Tabăra Vărășoaia", numărul participanților crescând în fiecare an. Explorările au continuat aval de Sala Paul Matos. La capătul sălii, puternic descendentă și ocupată la bază de o aglomerare haotică de bolovani imenși care adesea depășesc volumul unei case, la cota -335 m. se deschide un puț larg. El este fragmentat în mai multe trepte care după coborârea a peste 100 m. diferență de nivel debușează într-o galerie de tip canion, parcursă de un râu subteran tumultuos (denumit Râul lui Iancu). Morfologia Râului lui Iancu este extrem de variată, de la galerii de tip canion înalte de peste 30 m., laminoare dezvoltate de-a lungul unor fețe de strat, până la zone frământate de prăbușiri ciclopice (Negrul Nesfârșit). Adâncimea atinsă la finele anului 2004 este 643 m., în 2005 atingându-se cota de -653 m.
Cu ocazia taberei din august 2007 se forțează intrarea într-un punct de lucru aflat în imediata vecinătate a taberei, denumit "Frigiderul lui Gigi", descoperindu-se o cavitate de proporții. În 2008 se joncționează cu V5. Explorarea avenului este în continuare în plină desfășurare de către membrii Vărășoaia Team, în fiecare tură descoperindu-se sute de metri de noi galerii.