Clubul de Speologie "Z" Oradea

Considerații primare asupra endocarstului din Platoul Secătura

(Munții Pădurea Craiului)

Szabolcs Szûcs


Platoul carstic Secătura este una din zonele insuficient cercetate din punct de vedere speologic din Bazinul Mijlociu al Văii Iadei. Prin confluența celor două văi care delimiteaza platoul la est respectiv sud se formează Valea Căușului, afluent de stînga al Iadei. Cursul mai important, Daica își are obîrșia la nord, izvorînd sub cumpăna de apă care desparte bazinul hidrografic al Brătcuței de cea a Iadei. Odată ajuns pe stratele carbonatice (calcare stratificate, de vîrstă neocomian-barremian), în zona mediană a cursului acesta suferă o captare totală prin pierdere în albie, apele revenind la suprafață la contactul stratelor carbonatice al callovianului mediu cu gersiile cuarțitice de vîrstă hettangian-sinemurian, prin Resurgența de la Peștera Tunel (3720/31) de pe Valea Daica. Limita sudică este reprezentată de Pîrîul Fanului, vale dezvoltată pe contactul dintre calcarele tithonice și gresii. La aproximativ 300 de m. de la confluență, în versantul stîng al văii, la altitudinea relativă de 15 m., cu 15 m. sub intrarea impunătoare ai Peșterii Tîrului (3720/32) se află un izvorul carstic care dublează debitul cursului de apă. Limita nordică reprezintă conglomeratele și gresiile senoniene, respectiv micașisturile care acoperă suprafețe importante în zonă, iar spre vest calcarele neocomian-barremiene se întind pînă la contactul cu calcarele spatice și calcarele marnoase de pe Dealul Rujetului.

Platoul Secătura se pare că este drenată în mare parte de Resurgența de la Peștera Tîrului și cîteva izvoare temporare de pe aliniamentul Pîrîului Fanului. Debitul resurgenței, aproximativ 3-5 l/s în condiții meteo normale, este inferior așteptărilor, cantitatea totală de apă din Valea Fanului la confluența cu Daica fiind sub 10 l/s. Izvorul reprezintă actuala resurgență a cursului subteran care a modelat Peștera Tîrului, cavitate care în afara perioadelor de viituri este străbătută partial de un curs cu debit infim. La viituri peștera funcționează în regim de preaplin al resurgenței, fiind invadată de cantități importante de apă care pătrund prin actualul terminus (un horn înalt de circa 30 de m.), în sala de la intrare formîndu-se un lac adînc de 2 m. (sorbul din extremitatea sudică a sălii dovedindu-se a fi insuficient pentru evacuare), pentru ca în ultima fază apele să deverseze prin pragul de la intrarea peșterii direct în valea torențială al vechiului curs părăsit de ape în urma coborîrii nivelului piezometric la nivelul izvoarelor actuale. Luînd în considerare caracterul matur și dezvoltat al galeriei principale din peșteră, adeseaori înaltă de 10 m. se conturează ideea existenței unui sistem endocarstic cel puțin încurajator între pierderile din Platoul Secăturii și Resurgența de la Peștera Tîrului.

În toamna anului 1997 în cadrul unei ture de prospectare autorul lucrării găsește intrarea colmatată cu bolovani al unui ponor temporar. În primăvara anului 1999 echipa "Z" compusă din Dimén Levente și Szûcs Szabolcs se hotărește la atac decisiv. Se decolmatează intrarea și se explorează galeria principală pînă la terminusul actual. Peștera primeste denumirea Secătura 2.

În iulie 1999 au loc acțiuni multiple care au ca scop principal forțarea terminusului în vederea interceptării presupusului sistem Secătura-Tîrului. Echipa formată din Zih-Perényi Katalin, Czibulák János (Fóka) și autor clarifică aproape toate semnele de întrebare rămase din tura anterioară, stabilind imposibilitatea depășirii terminusului aval. Se explorează Rețeaua Paralelă pîna la cota de +5 m. față de intrare. Echipa Paul Damm și Szûcs Szabolcs efectuează cartarea cavității (202 m. lungime; -30 m. deniv. negativă, +5 m. deniv. pozitivă), concomitent efectuînd marcarea activului cu fluoresceină. Trasorul nu a mai fost identificat în nici una din izvoarele posibile (Izvorul de la Peștera Tîrului respectiv Resurgența de la Peștera Tunel). La eșecul acțiunii de marcare au contribuit atît debitul forte mic în perioada respectivă, cît si abundența argilei în sectorul în care activul se infiltrează prin pietrișul de pe podeaua galeriei principale. În cadrul acestei campanii Paul Damm efectuează poziționarea exactă (aparat G.P.S. Magellan 300, altimetru) a principalelor obiective din zonă. Astfel distanța aeriană dintre Ponorul Secătura 2-Peștera Tîrului este 510 m. iar denivelarea 150 m. În septembrie 1999 echipa Szûcs Zsuzsa, Dezső József, Dezső Marius și autor revine pentru a rezolva o stîmtoare abandonată în iulie. Dupa două ore de lucru pasajul strîmt este învins, dar galeria după doi metri se îngustează definitiv. Se renunță la posibilitatea pătrunderii în sistem prin acest obiectiv.

Intrarea cavității se găsește la nord de Cătunul Secătura la aprox. 100 m. de ultima casă, aproape de liziera pădurii care acoperă culmea înaltă de 920 m. situată la nord-vest de cătun. Constituie probabil cel mai vechi punct de captare al unei văi temporare de aprox. 50 m. lungime. Scurta văliugă se adîncește rapid pînă la actualul ponor temporar-activ, unde formează o treaptă antitetică de 5 m. adîncime. Continuarea morfologică a văii este groapa situată la sud de actualul punct de pierdere, în capătul sudic al căreia se situează intrarea peșterii Secătura 2.

Actual ponor temporar-activ este supus acțiunii concomitente de colmatare și adîncire. Aparține categoriei pierderilor totale. Din punct de vedere al vîrstei este posibilă încadrarea în cea de a doua generație de ponoare de pe teritoriul Pădurii Craiului. Din acest punct de vedere putem accepta apropierea în vîrstă de Ponorul Pîrîului Scurt, situat la circa 200 m. est de el. Cele două pierderi s-au format în apropierea contactului gresiilor senoniene cu calcarele barremiene, relativ aproape unul de celălalt, pe suportul aceleiași tectonizari. Ponorul estic reprezintă punctul de captare al unei văi temporare organizat pe necarstificabilul senonian pe o lungime de peste 200 m. Continuarea morfologică a văii reprezintă o vale dolinară dezvoltată în direcția Văii Daica, drenat probabil de Resurgența de la Peștera Tunel.

Intrarea Ponorului Secătura 2 (3720/289) are diametrul de 1 m. Accesul este îngreunat de colmatajul cu bolovani pînă la baza puțului de 2 m. de la intrare (sector extrem de periculos). Urmează o galerie puternic descendentă cu podeaua acoperită de bolovani, sector intens modelat, ceea ce ne sugerează funcționarea galeriei ca vechi punct de captare, urmat de o verticală de 5 m. La baza puțului galeria interceptează un mic curs de apă, avînd ca sursă un izvor permanent, situat la aprox. 10 m. de intrare. O galerie îngustă și colmatată cu argilă, dezvoltată spre amonte reprezintă conducta de legatură cu actualul ponor. Revenind la baza puțului de 5 m. galeria continuă să coboare cu panta de aprox. 30°, lățimea galeriei variind între 1-1,5 m., înalțimea între 5-7 m., pînă la un sector îngust și o săritoare de 3,5 m. Înainte de acest punct activul peșterii se infiltrează în patul de grohotiș de pe podea, dar la viituri cursul de apă ajunge pînă la terminusul actual. După săritoare urmează porțiunea cea mai spectaculoasă din punct de vedere morfologic, pereții înalți de 5 m. perfect paraleli se apropie la mai puțin de un metru unul de celălalt, galeria formînd un canion cu tavanul modelat evident în regim freatic. Panta galeriei se diminuează mult și după un cot de 180°, pînă la care galeria ținea vehement direcția de sud-est, aceasta se shimbă brusc în nord-vest, caracterul de canion păstrîndu-se încă pe o porțiune de 10 m., pentru ca după încă 5 m. să ajungem în Sala Confluenței. Galeria principală cotește la dreapta și continuă pînă în dreptul unei ferestre urmat de o săliță închisă, colmatată la fund cu argilă (la -30 m.). Cu 4 m. înaintea ferestrei în peretele din dreapta se deschide un mic puț de 2 m. care după o strîmtoare și 2 m. de galerie îngustă revine în galeria principală.

Revenind la Sala Confluenței, în continuarea galeriei principale, spre nord-vest se dezvoltă Rețeaua Paralelă. După o succesiune de trei verticale care sînt părți componente ale unui horn de 15 m. înălțime urmează un sector cvaziorizontal, după care galeria cotește din nou cu aproape 180°. După un horn de 4,5 m. și o zonă mai strîmtă un nou cot, de data aceasta la dreapta readuce galeria la direcția de nord-vest pentru ca după 13 m. să se colmateze definitiv. În peretele din stînga, print-o fereastră putem ajunge într-o galerie paralelă care în amonte se termină printr-un horn de 5 m. situat la cota de +5 m. față de intrarea peșterii.

Morfogenetic galeria principală se încadrează în rîndul cavităților vadoase de alunecare, prezentînd urme de modelare freatică evidentă (la nivelul tavanului), fază primară după care a urmat remodelarea vadoasă în concordanță cu coborîrea nivelului de bază local. Rețeaua Paralelă este lipsit de un curs organizat permanent, aspectul total prezentînd diferențe evidente față de galeria principală. Ansamblul de verticale cu lame tăioase pe pereți, fragmentate de galerii scurte cvaziorizontale, existența puțurilor și hornurilor paralele cu galeria de acces pe tot parcursul acesteia se poate interpreta ca fiind un aven de infiltrație cu geneză aparte. Comun în formarea celor două sectoare este doar suportul de fracturi, existînd două direcții de dezvoltare a galeriilor: cea principală NV-SE și cea secundară N-S.

Concluzii
Descoperirea Ponorului Secătura 2 devine interesant prin caracterul matur și dezvoltat al galeriilor ce aparțin unui ponor temporar aproape nesemnificativ. Dacă admitem că marea majoritate a platoului carstic descris în lucrare este drenat de Resurgența de la Peștera Tîrului, atunci ponorul studiat este doar o mică ramură a unui sistem vast. Peștera Tîrului este una din cavitățile cele mai spectaculoase din Bazinul Mijlociu al Văii Iadei, prima jumătate a galeriei de acces avînd dimensiunile de 7-9Ś10 m., terminusul actual al peșterii fiind un horn înalt de peste 30 m. cu diametrul de 5-6 m. Cantitatea de apă însemnată care apare din hornul terminal și străbate peștera pe timp de viituri, precum și creșterea considerabilă a debitelor izvoarelor aparținînd acestui drenaj (există mai multe puncte de izvorîre din cauza conului de travertin depus de resurgență, dar toate acestea aparțin aceluiași acvifer) ne sugerează existența unei suprafețe întinse de recepție dar cu puține cursuri organizate captate, ceea ce ar explica cantitățile reduse de apă în restul perioadelor. Absența altor emergențe semnificative din zonă (în afară de Resurgența de la Peștera Tunel care drenează -probabil- doar extremitatea sud-estică a Platoului Secătura) sugerează existența unei rețele endocarstice importante. Potențialul acestui presupus sistem este dublu față de extensia și denivelarea dintre cele două cavități cunoscute -Secătura 2 și Peștera Tîrului-. Astfel distanța aeriană poate depăși 1 km. cu un grad ridicat de ramificare, iar denivelarea posibilă atinge 300m.

Bibliografie
BLEAHU, M., 1982, Relieful carstic, Editura Albatros, București.

ONAC, B. P., 1999, Carstologie generală. Curs litografiat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.

ORĂȘEANU, I., 1991, Hydrogeological map of the Pădurea Craiului Mountains. Theoretical & Applied Kastology, vol. 4, pp. 97-127, Bucharest.

PATRULIUS, D., 1973, Harta Geologică a României, Foaia Remeți.

RUSU, T., 1988, Carstul din Munții Pădurea Craiului, Editura Dacia, Cluj Napoca.

VREMIR, M., 1996, Peștera aven din Dealul Pobraz. Cercetări Speologice, vol. 4, București.


Ponorul Secătura 2

Pe această cale mulțumesc colegilor Matei Vremir și Paul Damm contribuția cu date și sugestii referitoare la zona studiată respectiv cu determinări efectuate asupra obiectivelor cercetate.